Persondatapolitik

Kundeinformation 
Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte kontrakt behandler LVR-Skals Håndbold en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. 

LVR-Skals Håndbold er såkaldt ”dataansvarlig” Vores kontaktoplysninger er:
 - LVR-Skals Håndbold
- ​Kirkelund 12, Løvel
- 8830 Tjele
- Cvr: 37167584
- Tlf. 6168 1515
- E-mail:   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: 
Tilbudsgivning, fakturering, kontrakt mm Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig. Dine personoplysninger blive ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, LVR-Skals Håndbold behandler om dig:  

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling. 
Retten til indsigelse 
Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).
 
 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dkDu har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at LVR-Skals Håndbold ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os